Vandaag open tot 21:00

Actievoorwaarden Drive-In Bioscoop

Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de winactie voor de Drive-In Bioscoop (de "Actie") die wordt georganiseerd door Stichting winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk, hierna te noemen "Winkelcentrum In de Bogaard.” Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden

Artikel 1 Algemene Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de te kopen toegangskaarten en de winactie om kans te maken op 1 toegangskaart voor de Drive-In Bioscoop op 28 september 2019 van Stichting Winkelcentrum In de Bogaard.
 • Tijdens de Drive-In Bioscoop zal de film ‘Green Book’ gedraaid worden. De film start om 20.00 uur. Het terrein is open vanaf 19.15 uur.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.indebogaard.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Artikel 2 Deelname winactie

 • Deze winactie loopt van maandag 26 augustus 2019 tot en met zondag 22 september 2019.
 • In Groot Rijswijk en Posthoorn Editie Leidschenveen-Ypenburg staat in week 36 een deelnameformulier.
 • Uitsluitend originele, volle en volledig ingevulde deelnameformulieren uit de krant kunnen tot en met 22 september 2019 ingeleverd worden in de hiervoor bestemde inleverbox onder de roltrap bij MediaMarkt.
 • Digitaal invullen van een formulier is mogelijk via www.indebogaard.nl en via de link die via Social Media verspreid wordt (https://forms.gle/C9FT3QJad9Rh3j1i9).
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard neemt maandag 23 september 2019 per e-mail contact op met de winnaars.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard zal de namen van de winnaars via Facebook bekend maken.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve persoons- en adresgegevens met betrekking tot communicatie over de actie, wijzigingen en winnaars.

Artikel 3 Toegangstickets kopen

 • Maximaal 45 toegangskaarten zijn te koop.
 • Toegangskaarten voor de Drive-In Bioscoop zijn te koop van maandag 26 augustus 2019 tot en met zondag 22 september 2019 of zolang de voorraad strekt, bij Hoogvliet, Mooon en Specsavers. Allen gevestigd in winkelcentrum In de Bogaard.
 • Een toegangsticket kost €15,- per voertuig.

Artikel 4 Drive In Bioscoop

 • De Drive-In Bioscoop vindt plaats op het Bogaardplein.
 • Betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
 • Rustig (stapvoets) rijden op het evenemententerrein.
 • Geen vrije plaats keuze; plaatsing/parkeren op het terrein gebeurt op aanwijzing van de crew;
 • Grote auto’s zullen achterin geplaatst worden in verband met belemmering van het zicht.
 • Geluid is alleen te ontvangen via uw eigen FM-ontvanger zoals uw autoradio; De exacte frequentie zal bekend gemaakt worden op de avond zelf.
 • Vanuit de organisatie wordt afgeraden om met meer dan 2 personen te komen. In verband met de kijkhoek zal de film vanaf de achterbank niet goed te zien zijn
 • De organisatie heeft het recht een ieder die zich misdraagt en/of niet aan de voorwaarden voldoet de toegang tot het terrein te weigeren en/of van het terrein te verwijderen;
 • Indien er uitzonderlijke weersomstandigheden zijn, waardoor de voorstelling niet door kan gaan wordt u hier tijdig van op de hoogte gebracht; u ontvangt geen geld retour; wij zullen op een andere datum de drive in bioscoop organiseren waar uw kaartje uw toegangsbewijs is.

Slotbepalingen

 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Stichting Winkelcentrum In de Bogaard en de originele rechthebbenden.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard behoudt zich het recht voor spaarkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Winkelcentrum In de Bogaard of samenwerkende partners.
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de actie.
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u vragen stellen via e-mail: info@indebogaard.nl.